Hopp til innholdet
Aquajet semi-lukkede merder
Aquajet semi lukket merd

Aquajet semi lukket merd

Aquajet og Aquajet Flex er to typer semi lukket merd med strømsetterere som sørger for god vannsirkulasjon og trimming av fisken. Tette luseskjørt og god vannutskiftning beskytter mot lakselus.

Aquajet bygges i stål og vil kunne løftes helt ut av vann ved hjelp av et trykkluftsbasert løftesystem. Aquajet vil også ha slamoppsamling.

Aquajet Flex er en fleksibel semi lukket merd som baserer seg på prinsippene for konvensjonelle fleksible merder. Strømsetterne sørger også for at den fleksible varianten av Aquajet holder på volumet, samt at luseskjørtene holdes på plass og holder oppdrettsmerden fri for lakselus.

Aquajet og Aquajet Flex er våre mest kostnadseffektive merdløsninger, og vil kunne bidra til økt tilvekst og bedre fiskehelse ved de aller fleste oppdrettsanlegg som er i drift langs Norskekysten per i dag. Uten at det er behov for å endre etablerte rutiner eller infrastruktur.

Aquajet-teknologiene er patentsøkt.