Hopp til innholdet
Aquatraz-merkelofte-negativ-skygge-rgb

Aquatraz beskytter mot rømming, gir bedre fiskehelse og
tryggere arbeidsforhold

Aquatraz G2. Foto: Steinar Johansen/MNH

Aquatraz G2 sjøsettes

Den 10. oktober 2019 ble den første merden i andre generasjon Aquatraz, G2, sjøsatt fra Fosen Yard. Dette er den tredje Aquatraz i rekken. Midt-Norsk Havbruk (MNH) overtar merden  og den blir slept nordover i Trøndelag til Kyrøyan der den skal fylles med laks. Aquatraz 4 (G3) skal etter planen leveres i desember 2019

Midt-Norsk Havbruk overtar andre generasjon Aquatraz. (ilaks.no)

Samarbeidet mellom Seafarming Systems og Midt-Norsk Havbruk har vært veldig konstruktivt. Jeg har store forventninger til at utviklingsprosjektet vil nå målene om færre rømninger, styrket arbeidsmiljø og bedre fiskehelse, sier Steingrim Holm, prosjektleder i MNH.

Rømningssikker merd gir tryggere arbeidsforhold.

Aquatraz stive stålkonstruksjon gir en stabil og sikker arbeidsplattform. Løftesystemet, som løfter hele merden ut av vannet, medfører at tunge manuelle løft unngås. I tillegg til at hele merden blir lett tilgjengelig for vask, desinfisering og vedlikehold både på inn- og utsiden.

På andre generasjon er gangbanebredden økt fra 1,5 meter til 3 meter, noe som ytterligere forbedrer arbeidsforholdene og gir større lagringsplass. Denne utnyttes blant annet til et nytt kontainersystem som muliggjør å montere én eller flere 10 fots containere på merden. De første merdene vil leveres med fester for to slike containere, én for back up strømaggregat og én som lager.

For andre generasjon Aquatraz har Seafarming Systems utviklet et forenklet elektrisk løftesystem. Det muliggjør heving og senking av merden uavhengig av energitilførsel fra båt.

Praktiske forenklinger i G2

Aquatraz G2 har til forskjell fra første generasjon ingen horisontale strekkstag. Dette gir lettere tilkomst til oppdrettsvolumet for røkterne. Det forenklede løftesystemet samt forbedrede ståldetaljer gjør merden enklere å fabrikere og vedlikeholde.

God vanngjennomstrømning og bedre fiskehelse

Fire strømsettere trekker vann inn fra dyp fri for lakselus og sirkulerer det i merden. Dette bidrar til reduksjon av lakselus og trimmen de gir antas å bidra til blant annet økt veksthastighet, som dokumentert av Arve Nilsen fra Veterninærinstituttet i hans forskning på lukkede anlegg. 

Mindre lakselus

Avlusing har ikke vært nødvendig for de merdene som har vært i drift. Dette skyldes at det rigide luseskjørtet i stål i større grad enn fleksible konvensjonelle luseskjørt hindrer overflatevann å trenge inn i merden.

–  Vi hadde betydelig mindre lakselus i Aquatraz-merden enn i referansemerden forteller Holm.

Aquatraz med økt tetthet

Aquatraz prosjektet til Midt-Norsk havbruk har dispensasjon til å øke tettheten av fisk.

  • Fra 200.000 individer til 400.000
  • Fra 25 kg/m³ til 45 kg/m³

 

På tross av flere individer og høyere tetthet har kvaliteten på fisken vært god og dødeligheten lav.

Sammenstilling av Aquatraz G2 på Fosen Yard