Hopp til innholdet

Første levering fra Aquatraz

    Aquatraz leverer fisk for første gang.

    Første levering fra Aquatraz

    I mai 2019 var det endelig klart for første levering av fisk fra Aquatraz. Kort fortalt gikk alt bra, både de teknologiske og biologiske resultatene er svært gode.

    Levering av fisk fra Aquatraz foretas fra bunnen. Dette utnytter fiskens naturlige tendens til å svømme nedover. Løftesystemet løftet merden om lag 9 meter ut av vannet mens fisken ble pumpet direkte over i brønnbåten MS «Namsos» via faste uttakspunkt i bunnen av merden. Det er en skånsom prosess for fisken og fisken forholdt seg rolig under hele operasjonen. Det er også skånsomt for røkterne som ikke trenger å bruke en eneste muskel på hevingen.