Lukket merdteknologi - Aquantum Leap
Aquantum Leap – lukket oppdrettsanlegg med to komplementære løsninger, Aquantum 12k og Aquantum 500k

Aquantum Leap – lukket merdteknologi

Aquantum Leap representerer et kvantesprang i utvikling av lukket merdteknologi. Denne løser ikke bare problematikk med lakselus, rømning, slam og HMS. Aquantum er et stordriftsprosjekt ulikt alle eksisterende oppdrettsanlegg.

Aquantum 12k – lukket merdteknologi for postsmolt

Aquantum 12k er et lukket oppdrettsanlegg for produksjon av postsmolt der flere mindre, lukkede, hevbare merder er samlet i en stiv ramme. Hver enkelt merd kan heves separat. Dette gir nødvendig fleksibilitet for produksjon av postsmolt, som krever økt sortering og flytting mellom merdene. Aquantum 12k er derfor designet med et integrert system for transport mellom merdene, og til og fra brønnbåt. Det er mulig å installere sorteringsutstyr i dette transportsystemet og dermed redusere behov for arbeidsfartøy. Volumet i hver merd kan justeres trinnløst for å sikre optimal tetthet i merden. Inntak av vann er separert fra utslippsvann for å redusere potensiell smitte mellom merdene. Inntak av vann gjøres fra dybder fra noen få meter ned til 30 meter, eller enda dypere om nødvendig. Slam samles opp ved sedimentering og transporteres fortløpende ut av hver oppdrettsmerd og prosesseres på anlegget.

Aquantum 500k – lukket merdteknologi

Aquantum 500k er sannsynligvis verdens største planlagte lukkede merder. Den har en diameter på 120 m og dybde på 60 m. Aquantum 500k rommer 500.000 m³, og én 500k tilsvarer 1% av den totale lakseproduksjonen i Norge i dag. Alle operasjoner er automatiserte og integrert i stålstrukturen. Volumet kan seksjoneres i tre justerbare deler. Disse seksjonene kan være forseglet fra hverandre, eller avdelt med nett som tillater vanngjennomstrømning. Disse mulighetene ved seksjonering gir effektivt muligheter til å sortere, sulte, behandle og levere fisk. Hele stålstrukturen kan heves ut av vann for vasking, vedlikehold og desinfisering uten bruk av service fartøy. Aquantum 500k er patentert.

Lukket merdteknologi og sloshing

Når en stiv opdrettsmerd lukkes, tvinges vannet inne i merden til å bevege seg med merden. Lukkede oppdrettsanlegg i sjø er vesentlig forskjellig fra tradisjonelle notbaserte merdløsninger fra et hydrodynamisk og konstruksjonsmessig perspektiv. Dette innebærer signifikante forskjeller i miljølaster fra bølger og strøm og deres virkning på konstruksjonen.

FHF, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, har finansiert et forskningsprosjekt for å få mer kunnskap om bølgebelastninger på lukkede merder. Les mer om forskningsprosjektet til FHF og resultatene her.

Aquantum 500k og Aquantum 12k har hver sin løsning på den frie væskeoverflate effekten. Disse kan derfor benyttes på alle lokaliteter det produseres fisk på i dag. Aquantum 500k vil, på grunn av sin store størrelse, bli liggende tilnærmet i ro selv på mer utsatte lokaliteter. Aquantum 12k er designet med fleksibel bunn, som er bekreftet effektivt mot sloshing i tester i havbassenget til SINTEF Ocean.

En lukket merd på størrelse med en konvensjonell merd må ligge på en svært skjermet lokalitet for å unngå sloshing. For å nå målet om en bærekraftig femdobling av produksjonen, og unngå arelkonflikter, må vi designe stive lukkede oppdrettsanlegg som løser utfordringene med sloshing.