Økt tetthet i Aquatraz

«Økt tetthet og samtidig god velferd vil gi semi-lukkede anlegg en konkurransefordel: Resultater fra drift av Aquatraz viser at tettheten kan økes uten at det er registrert negative konsekvenser for vannkvaliteten eller fiskevelferden som følge av dette.»

Aquatraz-merdene har dispensasjon for tetthet opp til 45 kg/m3. I 2019-2020 ble det gjort forsøk med økt tetthet under nøye overvåkning på Midt-Norsk Havbruks lokalitet Kyrøyene. Forsøkene vil fortsette og Mattilsynet har utvidet dispensasjonen for tetthet opp til 45 kg/m3 for Aquatraz-merdene frem til juli 2024. Les mer i artikkelen på Aquatraz sin side.

Les mer om resultatene fra forsøkene i denne artikkelen fra Norsk Fiskeoppdrett 2-2021