Aquajet semi-lukket merd
Aquajet er en semi-lukket merd

Aquajet – semi-lukket merd

Aquajet er en stiv semi-lukket merd bygget i stål som kan løftes helt ut av vann ved hjelp av et trykkluftsbasert løftesystem. Aquajet Flex er en fleksibel semi-lukket merd som baserer seg på prinsippene for konvensjonelle fleksible merder. Strømsetterne sørger for hyppig vannutskifting og trimming av fisken, noe som øker både vekstrate og trivsel. Strømsetterne sørger også for at den fleksible varianten av Aquajet holder på volumet, samt at luseskjørtene holdes på plass og holder merden fri for lus.

Aquajet og Aquajet Flex er våre mest kostnadseffektive merdløsninger, og vil 0kunne bidra til økt tilvekst og bedre fiskehelse ved de aller fleste oppdrettsanlegg som er i drift langs Norskekysten per i dag. Uten at det er behov for å endre etablerte rutiner eller infrastruktur. Aquajet-teknologiene er patentsøkt.