Hopp til innholdet

Aquantum Leap – lukket oppdrettsanlegg

  Dette er en revolusjon som kan endre hele oppdrettsnæringen, hevder oppfinneren Alf Reidar Sandstad i Seafarming Systems.

  Konseptet bærer navnet «Aquantum Leap» og er todelt. Først et lukket oppdrettsanlegg for laksesmolt i sjøen, bestående av seks merder. Deretter, når smolten har vokst litt, skal den over i en merd som er 120 meter i diameter og rommer 500.000 kubikkmeter vann. Denne merden vil, så langt oppfinneren kjenner til, bli verdens største.

  Aquantum Leap lukket oppdrettsanlegg.
  Aquantum Leap med Aquantum 12k foran og Aquantum 500k i bakgrunn.

  De utfordrende bølgene
  – Det handler om å håndtere de store utfordringene innenfor miljø, lakselus og rømninger. Og om å håndtere bølger, sier Sandstad.

  – Når sjøen blir røff, risikerer du at bølgene inni den lukkede tanken blir større enn bølgene utenfor. Vi har vel alle opplevd at kaffekoppen skvulper over når vi bærer den inn på kontoret. Denne effekten kalles stående bølger, og når bølgehøyden stiger, så økes kreftene dramatisk. Det kan skade både fisk og anlegg.

  «Aquantum Leap» har to konsepter for å håndtere bølgene. Den store merden til matfisk, Aquantum 500K, skal være så stor at den ligger i ro i de bølgehøyder som er vanlige i norske fjorder. De mindre merdene i smoltanlegget, Aquantum 12K, skal ha fleksibel bunn, en rømningssikker duk.

  Les resten av artikkelen på sysla.no

  Les mer om Aquantum Leap

  Stikkord: