Aquasafe closed fish cage

LUKKET VENTEMERD

Beskytter mot lakselus og samler opp slam

Dette merdkonseptet er en lukket merd i stål med slamoppsamling. AquaSafe forhindrer rømming, spredning av lakselus og sykdom i tillegg til å eliminere forurensning av sjø og sjøbunn.

Den lukkede merden bygget i stål kan løftes helt ut av vannet ved hjelp av et trykkluftbasert løftesystem. Det gir lett tilkomst for vask, desinfisering og vedlikehold. I hevet tilstand kan merden slepes til ny lokalitet.

Merden kan bygges i størrelser fra 5 000 m3 – 50 000 m3. En AquaSafe på 20 000 m3 har stålvekt på rundt 400 tonn.

Lukket ventemerd / slaktemerd

AquaSafe har mange bruksmuligheter innenfor oppdrett. Den egner seg godt til postsmolt-produksjon, avlusings-operasjoner og lakselus behandling, oppdrett av matfisk og til ventemerd eller slaktemerd.

Kostnadseffektiv merd

Denne merdteknologien har en unik konstruksjons- og sammenstillingsmetode som gjør den til et spesielt kostnadseffektivt lukket oppdrettsanlegg. 

AquaSafe-teknologien er patentert.

LogoAquasafeBlaaGronn