Hopp til innholdet
AquasafeWhiteShadow

LUKKET VENTEMERD

OPPDRETTSANLEGG FOR POSTSMOLT

Lukket ventemerd og postsmoltmerd

Aquasafe kan bygges i størrelser fra 3.000 m3  til 50.000 m3  og har mange anvendelsesområder, fra postsmoltmerd til ventemerd. Den kan også anvendes til matfiskproduksjon og den er velegnet til avlusing.

Flere Aquasafe kan samles i en stiv ramme optimalisert for postsmolt produksjon.

Merden gir fleksibilitet i tilkobling til ønsket vannbehandlingssystem.

Vask, desinfisering og vedlikehold

Aquasafe kan tømmes og heves ved å pumpe vann ut av merden. Mindre ventemerder kan deretter løftes ved bruk av kran for å få tilgang til hele merden for vask og desinfisering. 

En større Aquasafe kan løftes helt ut av vann ved hjelp av et patentert  trykkluftbasert løftesystem for vask, desinfisering og vedlikehold på lokalitet. I hevet tilstand kan merden enkelt slepes til en ny lokalitet. 

Et større postsmoltanlegg bestående av flere Aquasafe kan også løftes helt ut av vann, mer om det i neste avsnitt. 

Oppdrettsanlegg for postsmolt

Flere Aquasafe kan inngå i en stiv ramme og utgjøre et større lukket oppdrettsanlegg for postsmolt. Et anlegg med flere lukkede merder i en stiv ramme vil kunne plasseres på mer eksponerte lokaliteter enn én enkeltstående lukket stålmerd. Rørføringer mellom de ulike merdene gir enkel sortering og flytting av fisk mellom merdene, hvilket er hensiktsmessig for optimal postsmoltproduksjon. Løftesystemer sørger for at merdene og plattformen kan løftes helt ut av vann. Det gir enkel og rimelig tilgang til vask, desinfisering og vedlikehold av hele anlegget på lokalitet. Et alternativt oppdrettsanlegg for postsmolt er Aquantum 12K.

Kostnadseffektiv lukket merd

Aquasafe er i sin enkelhet en kostnadseffektiv merd. I tillegg har denne merdteknologien en unik patentert konstruksjons- og sammenstillingsmetode. Merden kan produseres i moduler som kan stables for frakt til lokalitet hvor den kan sjøsettes og sammenstilles uten behov for spesialutstyr. 

Beskytter mot lakselus og samler opp slam

Aquasafe er en enkel og sikker lukket merd i stål som forhindrer rømming, spredning av lakselus og sykdom i tillegg til å eliminere forurensning av sjø og sjøbunn med slamoppsamling. 

Aquasafe har fire stabiliserende kolonner  og dybden justeres ved å regulere mengde vann i selve merden.

Ønsket dypgang i normaloperasjon opprettholdes ved bruk av overløp på avløpsvannet og i normaloperasjon har merden i seg selv svakt positiv oppdrift. Merden vil derfor ikke endre dypgangen betraktelig selv om det skulle oppstå lekkasjer mot omkringliggende vannmasser (inherent safe design).

Lukket ventemerd og postsmoltmerd

Aquasafe konstrueres i størrelser fra 3.000 m3 til 50.000 m3 og har mange anvendelsesområder, fra ventemerd til postsmoltmerd. Den kan også anvendes til matfiskproduksjon og den er velegnet til avlusing.

Merden gir fleksibilitet i tilkobling til ønsket vannbehandlingssystem. 

Vask, desinfisering og vedlikehold

Aquasafe kan tømmes og heves ved å pumpe vann ut av merden inntil en dypgang på ca 1 m. Ventemerdene kan deretter løftes for å få tilgang til hele merden for vask og desinfisering. 

En større Aquasafe kan løftes helt ut av vann ved hjelp av et trykkluftbasert løftesystem for vask, desinfisering og vedlikehold på lokalitet. I hevet tilstand kan merden slepes til en ny lokalitet. 

Oppdrettsanlegg for postsmolt

Flere Aquasafe kan inngå i en stiv ramme og utgjøre et større oppdrettsanlegg for postsmolt, bestående av flere mindre lukkede merder. Et anlegg med flere lukkede merder i en stiv ramme vil kunne plasseres på mer eksponerte lokaliteter enn én enkeltstående lukket stålmerd. Rammestrukturen vil fasilitere rørføringer mellom de ulike merdene for enkel flytting av fisk mellom merdene, hvilket er nyttig for optimal postsmoltproduksjon. 

Løftesystemet sørger for at merdene kan løftes helt ut av vann og det samme kan hele rammen. Det gir enkel tilgang til vask, desinfisering og vedlikehold på lokalitet. 

Kostnadseffektiv lukket merd

Aquasafe er i sin enkelhet en kostnadseffektiv merd. I tillegg har denne merdteknologien en unik patentert konstruksjons- og sammenstillingsmetode. Merden kan produseres i moduler som kan stables for frakt til lokalitet hvor den kan sjøsettes og monteres uten behov for spesialutstyr.