Lukket merd - Aquasafe

Aquasafe lukket merd

Beskytter mot lakselus og samler opp slam

Dette konseptet er en lukket merd i stål med slamoppsamling. Aquasafe forhindrer rømning, spredning av lakselus og sykdom i tillegg til å eliminere forurensning av sjø og sjøbunn.

Den lukkede merden bygget i stål kan løftes helt ut av vannet ved hjelp av et trykkluftbasert løftesystem.

Lukket ventemerd / slaktemerd

Aquasafe har mange bruksmuligheter innenfor oppdrett. Den egner seg godt til postsmolt-produksjon, avlusings-operasjoner, vanlig oppdrett av matfisk og til ventemerd og slaktemerd.

Kostnadseffektiv merd

Aquasafe har mange bruksmuligheter innenfor oppdrett. Den egner seg godt til postsmolt-produksjon, avlusings-operasjoner, vanlig oppdrett av matfisk og til ventemerd og slaktemerd.

Den unike konstruksjons- og sammenstillingsmetoden som benyttes for Aquasafe gjør den til et spesielt kostnadseffektivt lukket oppdrettsanlegg. Aquasafe-teknologien er patentert.

Seafarming Systems søker pilotkunde til utviklingsprosjekt med Aquasafe. Ta kontakt med Alf Reidar Sandstad hvis det er av interesse