aquatraz-logo-negativ-1.png

Dype luseskjørt og vanninntak fra dypet
beskytter mot lakselus

Stabil plattform i stål gir
rømningssikker merd

og gode arbeidsforhold

Rikelig vannutskifting gir
bedre fiskehelse, filetkvalitet og tilvekst

Merden kan løftes helt ut av vann for
vask, desinfisering og vedlikehold
på lokalitet

I april 2017 mottok Midt-Norsk Havbruk fire utviklingstillatelser for å utvikle Aquatraz – rømningssikker semi-lukket merd med dype luseskjørt i stål. Det har vært et spennende og så langt et vellykket utviklingsprosjekt. Den første merden ble sjøsatt i august 2018. I mai 2020, under to år senere er merd nummer fire sjøsatt og tre generasjoner utviklet. Totalt i denne perioden har Aquatraz-merdene produsert 5.000 tonn glad laks.

Siste generasjon, Aquatraz G4, er fortsatt under utvikling.