Hopp til innholdet
Aquatraz G3 012
Aquatraz Logo.png

Semilukket merd med rikelig vannutskiftning

Aquatraz® er utviklet av Seafarming Systems for og i samarbeid med Salmar (da Midt Norsk Havbruk) under ordningen med utviklingstillatelser. Fire merder ble bygget og satt i produksjon fra 2018 til 2020. Merdene har vært i full produksjon siden de ble levert og har levert svært gode resultater.

Lerøy har valgt Aquatraz som en del av sin satsning på semilukket merdteknologi. Den nye Aquatraz S1 er et resultat av læringen fra Aquatraz G1-G4 og gode innspill fra Lerøy.  Merden består av en øvre tett stålstruktur og et nedre tett skjørt som samlet gir en tett ytre lusebarriere ned til 20 meters dyp.

Aquatraz S1 : Lerøy 2023-2024

Aquatraz G1- G4 : Salmar 2018-2021

Det er dokumentert god lusebeskyttelse i Aquatraz®Forsøk er gjennomført der produksjon i Aquatraz® er sammenlignet med produksjon i konvensjonell merd med luseskjørt ved siden av. I Aquatraz® er det dokumentert betydelig lavere produksjonskostnader enn i den konvensjonelle merden, inkludert avskrivninger over 15 år med 3,15% rente. På grunn av sikkerhet mot rømming og kontroll med vannutskiftningen har de fire Aquatraz® merdene dispensasjon til å ha dobbelt så mange individer (400) og økt tetthet opp til 45 kg/m3. Forsøk med tetthet opp til 30 kg/m3 er gjennomført med gode resultater. 

Ta kontakt for en uforpliktende prat:

Alf Reidar Sandstad
Daglig leder

+47 41 55 73 05
moc.s1720829286metsy1720829286sgnim1720829286rafae1720829286s@sra1720829286