En rømningssikker semi-lukket merd i stål som sikrer laksen et lusefritt, oksygenrikt og stimulerende miljø. Merden heves helt ut av vann ved tømming og vask/rens ved hjelp av det spesialutviklede elektriske løftesystemet. Aquatraz gir en vesentlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet for røktere og servicepersonell sammenlignet med konvensjonelle anlegg. Både i forbindelse med daglig fõring og tilsyn, samt og ved lossing, tømming og vasking. Ønsker du en semi-lukket merd som er optimalisert med tanke på drift og vedlikehold er det Aquatraz du skal gå for.

Aquatraz stive stålkonstruksjon er bygget etter samme prinsipp som skip og offshorekonstruksjoner og tåler derfor mer enn dagens merder. Designet automatiserer mange driftsoperasjoner, blant annet levering av fisk. Dette foregår ved at merden løftes ut av vannet mens fisken pumpes direkte over i brønnbåt via faste uttakspunkt i bunnen av merden. Ved å ta ut fisken fra bunnen av merden, er det ikke nødvendig med like mye trenging og press på fisken.

Aquatraz teknologien er patentert.

Resultatene etter at første generasjon Aquatraz har gjennomført en full produksjonssyklus er lovende
Aquatraz er hevet noe og det blir klargjort for levering
Aquatraz heves jevnt mens fisken pumpes over i brønnbåt.
Aquatraz er hevet og fisken er levert over i brønnbåt..

Siste nytt om Aquatraz

Aquatraz G2 sjøsettes

Den 10. oktober sjøsettes Aquatraz 3 fra Fosen Yard. Midt-Norsk Havbruk (MNH) overtar merden og den blir slept nordover i Trøndelag til Kyrøyan der den skal fylles med laks. Aquatraz…

Lusa “rømmer” fra Aquatraz

Steingrim Holm og Alf Reidar Sandstad får tilnavnet “luseknekkerne” av Adresseavisens journalist. Bakgrunnen for tilnavnet er at fisken i Aquatraz har hatt svært lite lus, og det har ikke vært…

FHF om Aquatraz og lus

FHF, Fiskeri- og Havbruksnæringen Forskningsfinansiering, besøkte Aquatraz G1 på Midt-Norsk Havbruk sin lokasjon i Eiterfjorden. De konkluderer at Aquatraz, ved hjelp av luseskjørt i stål og strømsettere som gir vanninntak…

Første levering fra Aquatraz

Første levering fra Aquatraz I mai 2019 var det endelig klart for første levering av fisk fra den første Aquatraz. Kort fortalt gikk alt bra, både de teknologiske og biologiske…

Den første Aquatraz

28. april 2017 mottok Midt-Norsk Havbruk 4 utviklingskonsesjoner for å utvikle Aquatraz med Seafarming Systems til en kommersiell merd. I januar 2018 ble Fosen Yard tildelt byggekontrakt på 4 Aquatraz.…