Aquatraz semi-lukket merd. Aquatraz G2 i bakgrunnen og Aquatraz G1 i forgrunnen
Aquatraz G1 i front, Aquatraz G2 i bakgrunn
Aquatraz logo

Aquatraz semi-lukket merd

En rømningssikker semi-lukket merd i stål som sikrer laksen et lusefritt, oksygenrikt og stimulerende miljø. Merden heves helt ut av vann ved tømming og vask/rens ved hjelp av det spesialutviklede elektriske løftesystemet. Aquatraz gir en vesentlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet for røktere og servicepersonell sammenlignet med konvensjonelle anlegg. Både i forbindelse med daglig fõring og tilsyn, samt og ved lossing, tømming og vasking. Ønsker du en semi-lukket merd som er optimalisert med tanke på drift og vedlikehold er det Aquatraz du skal gå for.

Aquatraz stive stålkonstruksjon er bygget etter samme prinsipp som skip og offshorekonstruksjoner og tåler derfor mer enn dagens merder. Designet automatiserer mange driftsoperasjoner, blant annet levering av fisk. Dette foregår ved at merden løftes ut av vannet mens fisken pumpes direkte over i brønnbåt via faste uttakspunkt i bunnen av merden. Ved å ta ut fisken fra bunnen av merden, er det ikke nødvendig med like mye trenging og press på fisken.

Aquatraz teknologien er patentert.

Aquatraz G1 semi-lukket merd
Resultatene etter at første generasjon Aquatraz har gjennomført en full produksjonssyklus er lovende
Aquatraz er en semi-lukket merd med et integrert løftesystem slik at den kan løftes ut av vannet.
Aquatraz er hevet noe og det blir klargjort for levering
Aquatraz er en semi-lukket merd med et integrert løftesystem slik at den kan løftes ut av vannet.
Aquatraz heves jevnt mens fisken pumpes over i brønnbåt.
Aquatraz er en semi-lukket merd med et integrert løftesystem slik at den kan løftes ut av vannet.
Aquatraz er hevet og fisken er levert over i brønnbåt..
AquatrazG2_G1

Lukkede anlegg gir gode resultater

Arve Nilsen ved Veterinærinstituttet har i sitt doktorgradsarbeid dokumentert fiskehelse og fiskevelferd i lukkede anlegg i sjø. Resultatene stemmer godt med erfaringene etter omlag ett års drift i Aquatraz.
AquatrazG2_2

Aquatraz andre generasjon sjøsettes

Den 10. oktober ble den første merden i andre generasjon Aquatraz, G2, sjøsatt fra Fosen Yard. Dette er den tredje Aquatraz i rekken, Aquatraz 3. Midt-Norsk Havbruk (MNH) overtar merden…
IMG_20191003_074940

Lusa “rømmer” fra Aquatraz

Steingrim Holm og Alf Reidar Sandstad får tilnavnet “luseknekkerne” av Adresseavisens journalist. Bakgrunnen for tilnavnet er at Aquatraz har holdt lusa ute, og det har ikke vært behov for avlusing.…
Aquatraz

FHF om Aquatraz og lusepåslag

FHF, Fiskeri- og Havbruksnæringen Forskningsfinansiering, besøkte Aquatraz G1 på Midt-Norsk Havbruk sin lokasjon i Eiterfjorden. De konkluderer at Aquatraz, ved hjelp av luseskjørt i stål og strømsettere som gir vanninntak…
Aquatraz leverer fisk

Første levering fra Aquatraz

Første levering fra Aquatraz I mai 2019 var det endelig klart for første levering av fisk fra Aquatraz. Kort fortalt gikk alt bra, både de teknologiske og biologiske resultatene er…
AquatrazForste

Den første Aquatraz

28. april 2017 mottok Midt-Norsk Havbruk 4 utviklingskonsesjoner for å utvikle Aquatraz med Seafarming Systems til en kommersiell merd. I januar 2018 ble Fosen Yard tildelt byggekontrakt på 4 Aquatraz.…