Aquatraz G3. Foto: Steinar Johansen/MNH

I april 2017 mottok Midt-Norsk Havbruk fire utviklingstillatelser for å utvikle Aquatraz – rømningssikker semi-lukket merd med dype luseskjørt i stål. Det har vært et spennende og så langt et vellykket utviklingsprosjekt. Den første merden ble sjøsatt i august 2018. I mai 2020, under to år senere er merd nummer fire sjøsatt og tre generasjoner utviklet. Totalt i denne perioden har Aquatraz-merdene 3 års samlet driftstid og har produsert 5.000 tonn laks.

Siste generasjon i utviklingsprosjektet, Aquatraz G4, vil bli tilgjengelig for noen norske oppdretter i tillegg til MNH. Denne merden er planlagt med 22,5 meter dype luseskjørt i stål og har ingen not, men gitter av stål/grp i bunn og sidepanel. I tillegg har den nye løsninger som gir større fleksibilitet i produksjonen. Oppdrettsvolumet kan deles i justerbare kakestykker. Inndelingen gir mulighet til sortering, samt batch-vis sulting og levering av fisken uten å heve merden.

Foto: Steinar Johansen/MNH