Hopp til innholdet
Aquatraz-merkelofte-negativ-skygge-rgb

Stabil plattform i stål gir
rømningssikker merd

og gode arbeidsforhold

Rikelig vannutskifting gir
bedre fiskehelse, filetkvalitet og tilvekst

Merden kan løftes helt ut av vann for
vask, desinfisering og vedlikehold
på lokalitet

I april 2017 mottok Midt-Norsk Havbruk (nå Salmonor) fire utviklingstillatelser for å utvikle de rømningssikker semi-lukket merden Aquatraz  med dype luseskjørt i stål.  Den første merden ble sjøsatt i august 2018. Den siste laksen i utviklingsprosjektet, fra den fjerde generasjonen Aquatraz, ble slaktet ut i september 2021. Totalt i denne perioden har Aquatraz-merdene produsert 6.438 tonn laks. I februar 2022 søkte Salmonor om å konvertere tillatelsene.

Prosjektet har vært svært vellykket og det ambisiøse utviklingsprogrammet har vært gjennomført raskere enn man så for seg på søknadstidspunktet. I tillegg til intensiv teknologiutvikling har produksjonen i hver merdgenerasjon blitt fulgt opp med et omfattende biologiprogram og analyser av produksjonsøkonomi.

Salmonor og Seafarming Systems fortsetter sitt gode samarbeid og utvikler Aquatraz videre.