Aquantum Leap lukket oppdrettsanlegg

Aquantum Leap
banebrytende lukket oppdrettsanlegg​

Aquantum Leap er et lukket oppdrettsanlegg, som består av to ulike anlegg, Aquantum 500K og Aquantum 12K. Førstnevnte, 500K er en stor lukket merd for matfisk, og 12K er flere mindre lukkede merder samlet i en stiv ramme, for produksjon av postsmolt. Begge anleggene har løsninger for seksjonering og sortering av fisk og kan opereres på de aller fleste lokaliteter der det er lakseoppdrett i dag. 

Aquantum Leap lukket oppdrettsanlegg

Verdens største lukkede merd

Aquantum 500K er sannsynligvis verdens største planlagte lukkede merd. Den har en diameter på 120 m og dybde på 60 m. Aquantum 500K rommer 500.000 m³, hvilket tilsvarer 1% av den totale lakseproduksjonen i Norge i dag. Alle operasjoner er automatiserte og integrert i stålstrukturen. Volumet kan seksjoneres i tre justerbare deler. Disse seksjonene kan være forseglet fra hverandre, eller avdelt med nett som tillater vanngjennomstrømning. Disse mulighetene ved seksjonering gir effektivt muligheter til å sortere, sulte, behandle og levere fisk. Hele stålstrukturen kan heves ut av vann for vasking, vedlikehold og desinfisering uten bruk av servicefartøy. Merdteknologien Aquantum 500K er patentert.

Aquantum Leap lukket oppdrettsanlegg

Lukket oppdrettanlegg

Aquantum 12K er et lukket oppdrettsanlegg for produksjon av postsmolt der flere mindre, lukkede, hevbare merder er samlet i en stiv ramme. Hver enkelt merd kan heves separat. Oppdrettsanlegget har nødvendig fleksibilitet for produksjon av postsmolt, som krever økt sortering og flytting mellom merdene. Aquantum 12K er derfor designet med et integrert system for transport mellom merdene, og til og fra brønnbåt. Det er mulig å installere sorteringsutstyr i dette transportsystemet og dermed redusere behov for arbeidsfartøy. Volumet i hver merd kan justeres trinnløst for å sikre optimal tetthet i merden. Inntak av vann er separert fra utslippsvann for å redusere potensiell smitte mellom merdene. Inntak av vann gjøres fra dybder fra noen få meter ned til 30 meter, eller enda dypere om nødvendig. Fiskeslam samles opp ved sedimentering og transporteres fortløpende ut av hver oppdrettsmerd og prosesseres på anlegget. Merdteknologien Aquantum 12K er patentert.

Lukkede oppdrettsanlegg og bølgekrefter

Når en stiv oppdrettsmerd lukkes, tvinges vannet inne i merden til å bevege seg med merden. Denne frie væskeoverflate effekten kan føre til sloshing. Lukkede oppdrettsanlegg i sjø er vesentlig forskjellig fra tradisjonelle notbaserte merder fra et hydrodynamisk og konstruksjonsmessig perspektiv. Dette innebærer signifikante forskjeller i miljølaster fra bølger og strøm og deres virkning på konstruksjonen.

FHF, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, har finansiert et forskningsprosjekt for å få mer kunnskap om bølgebelastninger på lukkede merdsystemer. Les mer om forskningsprosjektet til FHF og resultatene her.

En lukket merd av tilsvarende størrelse som en konvensjonell merd må ligge på en svært skjermet lokalitet for å unngå sloshing. For å nå målet om en bærekraftig femdobling av produksjonen, og unngå arealkonflikter, må vi utvikle stive lukkede oppdrettsanlegg som løser utfordringene med sloshing.

Både Aquantum 500K og Aquantum 12K løser problemet med sloshing og vil ligge stabilt på alle lokaliteter det produseres fisk på i dag.