Hopp til innholdet
Aquantum 12k_1
Aquantum-500k_02-e1684774985109.jpg
ALoneline

Lukkede merder med rikelig gjennomstrømning

Aquantum Leap® er et banebrytende lukket oppdrettsanlegg bestående av et postsmoltanlegg med flere mindre merder samlet i en ramme, og en stor lukket merd for matfisk som rommer 500.000 m3. Som den mer kjente Aquatraz® har Aquantum® rikelig med vanngjennomstrømning med minimalt energiforbruk. Den kan produsere laks uten rømming eller avlusing. I tillegg kan den samle opp slam.

Seafarming Systems har i samarbeid med Skretting søkt om utviklingstillatelser for å realisere Aquantum Leap®. Søknaden er fortsatt under behandling. Andre partnere i prosjektet er IVAR og HØST for slamoppsamling og konvertering av slam til ressurser som biobrensel og gjødsel.

alf-reidar-sandstad-allt1.jpg
Ta kontakt for en uforpliktende prat:

Alf Reidar Sandstad
Daglig leder

+47 41 55 73 05
moc.s1695910010metsy1695910010sgnim1695910010rafae1695910010s@sra1695910010