Hopp til innholdet

Seafarming Systems bidrar med bærekraftige oppdrettsanlegg slik at norsk lakseproduksjon kan mangedobles.

Laks og sjømat er gode kilder til proteiner. Vi deler myndighetenes ambisjoner om at sjømat skal bidra til å øke verdens matvareproduksjon og være Norges viktigste bidrag til å nå FN’s bærekraftmål. Seafarming Systems utvikler oppdrettsanlegg som har potensialet til å mangedoble lakseoppdrett i sjø på bærekraftig vis, ved å utnytte Norges naturgitte fordeler – fjordene våre. 

Hva betyr bærekraft for Seafarming Systems merder?

Alle våre merder er laget i stål som er et materiale med lang varighet og som kan resirkuleres. Med god overflatebehandling er levetiden på en merd 20 år. Etter 20 år kan merden overflatebeskyttes på nytt og vare 10-15 år til. Stålmerdene forhindrer rømming.

Våre merder har tette vegger eller er helt lukkede og henter inn vann fra dypet. Slik beskytter de laksen mot lakselus og andre patogener som befinner seg i de øvre vannlagene.

De fleste av våre merder baserer seg på rikelig vanngjennomstrømming og vi har flere patenter som dekker vannutskiftning med minimalt energibehov. God vannutskiftning og fravær av avlusing gir bedre fiskevelferd.

Alle vårer merder av en viss størrelse har løftesystem slik at de enkelt kan løftes ut av vann for vask, tørk, desinfisering og vedlikehold uten bruk av løftefartøy. Merdene kan i hevet tilstand enkelt flyttes mellom lokaliteter.

Våre stålmerder gir også et godt arbeidsmiljø for personell med økt sikkerhet. De er stabile plattformer med brede gangbaner og rekkverk på begge sider. Det er mer automatisering, mindre tunge løft. og redusert behov for støttefartøy.

I lukkede merder samles slammet opp for å beskytte havbunnen under anlegget. 

Merdene er designet for norske fjordlokaliteter. De har en lav stålvekt per kg produsert biomasse og lavt energiforbruk.  For at merdene skal være bærekraftige og erstatte konvensjonelle merder så må de også være konkurransedyktige på pris og produksjonskostnader sammenlignet med konvensjonell teknologi. Aquatraz® har dokumenterte lavere produksjonskostnader enn konvensjonelle kontrollmerder, inkludert investeringen.

Alf Reidar Sandstad Allt1.jpg
Ta kontakt for en uforpliktende prat:

Alf Reidar Sandstad
Daglig leder

+47 41 55 73 05 moc.s1716452667metsy1716452667sgnim1716452667rafae1716452667s@sra1716452667