Hopp til innholdet

Seafarming Systems utvikler bærekraftige oppdrettsanlegg som kan mangedoble sjømatproduksjonen

Laks og sjømat er gode kilder til proteiner. Sjømat Norge har ambisjoner om at sjømat skal bidra til å øke verdens matvareproduksjon og være Norges viktigste bidrag til å nå FN’s bærekraftmål. Seafarming Systems utvikler oppdrettsanlegg som har potensialet til å mangedoble lakseoppdrett i sjø på bærekraftig vis, ved å utnytte Norges naturgitte fordeler – fjordene våre. Seafarming Systems første kommersielle merd, den semi-lukkede merden Aquatraz, forhindrer rømming, beskytter mot lakselus og gir laksen et godt vannmiljø. Merder i stål gir stabile plattformer som igjen gir tryggere arbeidsplasser. Når laksen beskyttes mot lakselus og rømming, kan produksjonen i sjø økes. Med økt produksjon langs kysten øker behovet for å samle opp slammet. Seafarming Systems utvikler derfor også lukkede merdløsninger som Aquantum Leap og Aquasafe med slamoppsamling. 

I 1995 jobbet grunnleggeren av Seafarming Systems, Alf Reidar Sandstad, som røkter og oppdaget utfordringene med konvensjonelle merder. Slik ble idéen om Aquatraz født. For å kunne realisere stålmerden gikk veien til NTNU for en sivilingeniørutdannelse. Etter utdannelsen fulgte mange år med design av offshore plattformer og oppfølging ved verft i Kina. Fra disse erfaringene er det håndplukket et nettverk med sterk og relevant teknologikompetanse som i dag bidrar til å utvikle lukkede og semi-lukkede merder i stål. Konkurransedyktige merdløsninger som skal bidra til å realisere Seafarming Systems sin misjon om en bærekraftig mangedobling av sjømatproduksjonen.  Lukkede og semi-lukkede oppdrettsanlegg bidrar til å løse miljøutfordringene og utnytte Norges naturgitte konkurransefortrinn – fjordene våre. 

I 2012 kom SINTEF rapporten: «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050». Den peker på et potensial for å femdoble produksjonen av laks og ørret fra 2010 til 2050. For å realisere dette potensialet må miljøutfordringene i næringen løses. Seafarming Systems utvikler ulik merdteknologi som ikke bare løser miljøutfordringene, men også fasiliterer storskala produksjon. 40 stk Aquantum Leap anlegg har en produksjonskapasitet som hele Norges produksjon i dag. Med 110 Aquantum Leap i tillegg til eksisterende oppdrettsanlegg vil  den ønskede femdoblingen nås, altså 5 millioner tonn laks.  Store oppdrettsanlegg som Aquantum Leap med et oppdrettsvolum på 500.000 m3  kan samle opp så mye slam at det muliggjør en reell sirkulærøkonomi. Slik at ressursene i fiskslammet kan gjenvinnes, som gjødsel eller biogass. I dette utviklingsprosjektet er det inngått et samarbeid med SkrettingScanshipIVAR, HØST og Bellona for å gjenvinne fiskeslammet.

Foto Steinar Johansen/MNH

Seafarming Systems har røtter tilbake til 1995 da grunnleggeren, Alf Reidar Sandstad erfarte problemene med bruk av nøter i jobben som røkter, og idéen om Aquatraz ble født. 5 år med sivilingeniørutdannelse ved NTNU, etterfulgt av mange år med design av offshore plattformer og oppfølging ved verft i Kina, var nødvendig før ideen kunne realiseres. Fra disse erfaringene er det håndplukket et nettverk sterk og relevant teknologikompetanse som Seafarming Systems i dag utnytter for å realisere lukkede og semi-lukkede merder i stål. Konkurransedyktig merdteknologi som kan løse miljøutfordringene i havbruksnæring og utnytte Norges naturgitte konkurransefortrinn – fjordene våre. 

Laks og sjømat er gode kilder til proteiner. Sjømat Norge har ambisjoner om at sjømat skal bidra til å øke verdens matvareproduksjon og være Norges viktigste bidrag til å nå FN’s bærekraftsmål. Seafarming Systems utvikler oppdrettsanlegg som kan mangedoble lakseoppdrett i sjø på bærekraftig vis, ved å utnytte Norges naturgitte fordeler – fjordene våre. Seafarming Systems første kommersielle merd, den semi-lukkede merden Aquatraz, forhindrer rømming, beskytter mot lakselus og gir laksen et godt vannmiljø. Merder i stål gir stabile plattformer som igjen gir tryggere arbeidsplasser, der tidligere tunge manuelle oppgaver automatiseres. Når laksen beskyttes mot lakselus og rømming, kan produksjonen i sjø økes betraktelig uten at det går på bekostning av miljø. Med økt produksjon langs kysten øker behovet for å samle opp slammet. Seafarming Systems utvikler derfor også helt lukkede merdløsninger som Aquantum Leap og Aquasafe med slamoppsamling. 

I 2012 kom SINTEF rapporten: «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050». Den peker på et potensial for å femdoble produksjonen av laks og ørret fra 2010 til 2050. For å realisere dette potensialet må miljøutfordringene i næringen løses. Seafarming Systems utvikler ulik merdteknologi som ikke bare løser miljøutfordringene, men også fasiliterer storskala produksjon. Ved å bygge 10 stk Aquantum Leap anlegg i året kan vi doble sjømatproduksjonen på 10 år. Med et volum på 500.000 m3 vil samle opp så mye slam muliggjør det en reell sirkulærøkonomi der ressursene i fiskslammet gjenvinnes, som gjødsel eller biogass. For utviklingsprosjektet er det inngått et samarbeid med Skretting, ScanshipIVAR, HØST og Bellona for å gjenvinne fiskeslammet fra Aquantum Leap.

Noen av våre partnere