Hopp til innholdet

Nøkkelpersonene i SFS har jobbet sammen i mer enn 15 år innen utvikling, fabrikasjon og installasjon av både FPSO’er og drilling-enheter innen norsk olje og gassnæring. Den siste FPSO’en hvor teamet var ansvarlige for hydrodynamikk, ståldesign og layout, samt oppfølging av under bygging og installasjon, er FPSO’en «Western Isles» (over til venstre). Denne ble levert i 2017 og er fortsatt den eneste vestlige FPSO’en hvor også top-side ble bygget i Kina. Siden da har teamets kapasitet på design og engineering av stålstrukturer kommet oppdrettsnæringen til gode blant annet gjennom Aquatraz®