Hopp til innholdet
AquatrazG2_G1
Aquatraz G2 + G1. Foto,: MNH/Steinar Johansen

Seafarming Systems vil bidra til bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen ved å tilby bærekraftige lukkede og semi lukkede oppdrettsanlegg. Vi mener at myndighetenes ønskede femdobling av sjømatproduksjonen innen 2050 er mulig ved å utvikle og implementere ny merdteknologi. Lukkede og semi lukkede oppdrettsanlegg kan fasilitere en kraftig vekst i oppdrett, samtidig som miljøavtrykket reduseres.

Aksjonærer, ansatte og samarbeidspartnere bringer med seg spisskompetanse fra offshore inn i teknologiutvikling for oppdrettsnæringen.

Seafarming Systems startet med oppfinner og eier Alf Reidar Sandstads patenterte oppfinnelse Aquatraz. Midt-Norsk Havbruk mottok i 2017 fire utviklingskonsesjoner for å bidra til å utvikle Aquatraz til en kommersiell merd. Les mer om Aquatraz og utviklingsprosjektet her.

Seafarming Systems startet med utviklingen av den semi-lukkede merden Aquatraz.
Seafarming Systems startet med den semi-lukkede merden Aquatraz. Slik så den første Aquatraz ut på tegnebordet.

Etter Aquatraz følger lukkede oppdrettsanlegg som Aquasafe og Aquantum Leap. Dette er oppdrettsanlegg med løsninger på miljøutfordringene oppdrettsnæringen står ovenfor som rømming, lakselus og slamoppsamling. I tillegg gir disse oppdrettsanleggene en tryggere arbeidsplass med automatiserte operasjoner.