Seafarming Systems bærekraftige oppdrettsanlegg
Aquatraz G1. Foto; MNH/Steinar Johansen

Seafarming Systems ønsker å bidra til bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen ved å tilby ny teknologi. Aksjonærer, ansatte og samarbeidspartnere bringer med seg spisskompetanse fra offshore inn i teknologiutvikling for oppdrettsnæringen.

Seafarming Systems startet med oppfinner og eier Alf Reidar Sandstads patenterte oppfinnelse Aquatraz. Midt-Norsk Havbruk og Seafarming Systems inngikk i 2016 et samarbeid om utvikling av Aquatraz-teknologien og mottok i 2017 fire utviklingskonsesjoner.

Seafarming Systems bærekraftige oppdrettsanlegg
Seafarming Systems startet med Aquatraz. Slik så den første Aquatraz ut på tegnebordet.

Seafarming Systems holder til i Stavanger, og deltar aktivt i regionens innovasjonsøkosystem, Stiim Aqua Cluster