Aquatraz G2
Aquatraz G2. Foto: MNH/Steinar Johansen

Seafarming Systems vil bidra til bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen ved å tilby ny merdteknologi. Vi mener at myndighetenes ønskede femdobling av sjømatproduksjonen innen 2050 er mulig med en ambisiøs teknologiutvikling.

Aksjonærer, ansatte og samarbeidspartnere bringer med seg spisskompetanse fra offshore inn i teknologiutvikling for oppdrettsnæringen.

Seafarming Systems startet med oppfinner og eier Alf Reidar Sandstads patenterte oppfinnelse Aquatraz. Midt-Norsk Havbruk og Seafarming Systems inngikk i 2016 et samarbeid om utvikling av Aquatraz-teknologien og mottok i 2017 fire utviklingskonsesjoner.

Seafarming Systems startet med utviklingen av den semi-lukkede merden Aquatraz.
Seafarming Systems startet med den semi-lukkede merden Aquatraz. Slik så den første Aquatraz ut på tegnebordet.

Etter Aquatraz merden følger flere semi-lukkede merder som Aquajet og Aquajet Flex. Videre følger lukket merdteknologi som Aquasafe og Aquantum Leap. Dette er merdteknologi som har løsninger på miljøutfordringene oppdrettsnæringen står ovenfor som rømning, lakselus og slamoppsamling. I tillegg gir disse merdløsningene en tryggere arbeidsplass med automatiserte operasjoner.

Seafarming Systems holder til i Stavanger, og deltar aktivt i regionens innovasjonsøkosystem, Stiim Aqua Cluster