Aquatraz

Midt-Norsk Havbruk mottok i 2017 fire utviklingskonsesjoner for å utvikle Aquatraz i samarbeid med Seafarming Systems

Skretting, Spring Innovation og Seafarming Systems er samarbeidpartnere på Aquantum Leap prosjektet.

Cefront har viktig spisskompetanse på stålstrukturer og hydrodynamikk

Focus Engineering bidrar med detail design. De har lang erfaring fra olje og gass.

Focus Construction er et norsk selskap i Vietnam som fabrikerer stålstrukturer

DNV GL

DNV sertifiserer oppdrettsmerdene etter gjeldende krav og regler

Fosen Yard

Tiden Yard har bygget alle Aquatraz i utviklingsprosjeketet

Spring Innovation

Spring Innovation er et søsterselskap til Seafarming Systems. Det står for innovasjon og konseptutvikling