Seafarming System benytter offshore teknologikompetanse til å utvikle bærekraftige og produktive oppdrettsanlegg

Lakselus

Rømming

Utslipp

Sirkulærøkonomi

Storskala produksjon

Aquatraz er en rømningssikker semi-lukket merd med rikelig gjennomstrømning og dype luseskjørt i stål som beskytter mot lakselus.

Aquantum Leap er et lukket oppdrettsanlegg for storskala produksjon som i tillegg til å beskytte mot lakselus og rømming kan gi en reell sirkulærøkonomi der fiskeslammmet samles opp og gjenvinnes som en ressurs.

Aquasafe er en rømningssikker lukket postsmolt- og ventemerd som beskytter mot lakselus og samler opp slam.