SEAFARMING SYSTEMS MERDLØSNINGER

Les mer om våre innovative løsninger som tar oppdrettsnæringen til fremtiden med bærekraftig vekst

Aquatraz

Den rømningssikre semilukkede stålmerden gir et utmerket miljø for fisken, med oksygenrikt vann, stimulerende miljø og beskyttelse mot lus. Merden heves helt ut av vann ved tømming og vask/rens ved hjelp av det spesialutviklede vinsjbaserte løftesystemet. Aquatraz gir en vesentlig forbedring av HMS for røktere og servicepersonell.

Lukket stiv vente-/slaktemerd i stål med slamoppsamling. Merden forhindrer rømning, spredning av lus og sykdom og forurensning av sjø og sjøbunn. Den unike konstruksjons-og sammenstillingsmetoden gjør anlegget svært kostnadseffektivt.

Aquajet

Semilukkede merder med luseskjørt og strømsettere. Aquajet er en semilukket merd bygget i stål som kan løftes helt ut av vann ved hjelp av et trykkluftsbasert løftesystem. Aquajet Flex er en fleksibel merd som baserer seg på samme prinsipper som konvensjonelle fleksible merder.

Aquantum Leap er et stort og spennende prosjekt som består av to ulike merdløsninger. Aquantum 500k, verdens største merd til matfisk rommer 500.000 m3. Aquantum 12k består av flere postsmoltmerder samlet i en stiv ramme.

Vi utvikler fremtidens merdteknologi for bærekraftig vekst

Lusefritt

Rømningssikkert

Slamoppsamling

Automatisering

Trygg arbeidsplass

Besøk oss på sosiale medier

Aquatraz G2 sjøsettes

Den 10. oktober sjøsettes Aquatraz 3 fra Fosen Yard. Midt-Norsk Havbruk (MNH) overtar merden og den blir slept nordover i Trøndelag til Kyrøyan der den skal fylles med laks. Aquatraz…

Seabased closed containment systems

A couple of weeks before election day in Canada, Justin Trudeau’s Liberal party expressed: “In British Columbia, we will work with the province to develop a responsible plan to transition…

Lusa “rømmer” fra Aquatraz

Steingrim Holm og Alf Reidar Sandstad får tilnavnet “luseknekkerne” av Adresseavisens journalist. Bakgrunnen for tilnavnet er at fisken i Aquatraz har hatt svært lite lus, og det har ikke vært…

FHF om Aquatraz og lus

FHF, Fiskeri- og Havbruksnæringen Forskningsfinansiering, besøkte Aquatraz G1 på Midt-Norsk Havbruk sin lokasjon i Eiterfjorden. De konkluderer at Aquatraz, ved hjelp av luseskjørt i stål og strømsettere som gir vanninntak…

Den første Aquatraz

28. april 2017 mottok Midt-Norsk Havbruk 4 utviklingskonsesjoner for å utvikle Aquatraz med Seafarming Systems til en kommersiell merd. I januar 2018 ble Fosen Yard tildelt byggekontrakt på 4 Aquatraz.…

Aquantum Leap

Dette er en revolusjon som kan endre hele næringen, hevder oppfinneren Alf Reidar Sandstad i Seafarming Systems. Konseptet bærer navnet «Aquantum Leap» og er todelt. Først et lukket anlegg for…

Kontakt oss