SEAFARMING SYSTEMS MERDLØSNINGER

Les mer om våre innovative løsninger for bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen.

Den rømningssikre semi-lukkede merden gir et utmerket miljø for fisken, med oksygenrikt vann, stimulerende miljø og beskyttelse mot lakselus. Stålmerden heves helt ut av vann ved tømming og vask/rens ved hjelp av det spesialutviklede løftesystemet. Aquatraz gir en vesentlig forbedring av HMS.

Lukket stiv vente- og slaktemerd i stål med slamoppsamling. Den lukkede merden forhindrer rømning, spredning av lus og sykdom og forurensning av sjø og sjøbunn. Den unike konstruksjons-og sammenstillingsmetoden gjør anlegget svært kostnadseffektivt.

Aquajet

Semi-lukkede merder med luseskjørt og strømsettere. Aquajet er en semilukket merd bygget i stål som kan løftes helt ut av vann ved hjelp av et trykkluftsbasert løftesystem. Aquajet Flex er en fleksibel merd som baserer seg på samme prinsipper som konvensjonelle fleksible merder.

Aquantum Leap er et stort og spennende prosjekt som består av to ulike lukkede merdløsninger. Aquantum 500k, verdens største merd til matfisk, rommer 500.000 m3. Aquantum 12k består av flere merder for postsmolt samlet i en stiv ramme.

Merdteknologi for bærekraftig vekst

Lusefritt

Rømningssikkert

Slamoppsamling

Automatisering

Trygg arbeidsplass

Besøk oss på sosiale medier

AQTG3

Tredje generasjon Aquatraz

Fredag 24/4 forlot Aquatraz #4 G3 Fosen Yard, for slep til Midt-Norsk sin lokalitet Kipholman i Nærøy kommune. På grunn av de gode effektene av vannutskiftningssystemet har denne har fått totalt 18 meter luseskjørt. Les mer på Aquatraz sin side.
AquatrazG2_G1

Lukkede anlegg gir gode resultater

Arve Nilsen ved Veterinærinstituttet har i sitt doktorgradsarbeid dokumentert fiskehelse og fiskevelferd i lukkede anlegg i sjø. Resultatene stemmer godt med erfaringene etter omlag ett års drift i Aquatraz.
AquatrazG2_2

Aquatraz andre generasjon sjøsettes

Den 10. oktober ble den første merden i andre generasjon Aquatraz, G2, sjøsatt fra Fosen Yard. Dette er den tredje Aquatraz i rekken, Aquatraz 3. Midt-Norsk Havbruk (MNH) overtar merden og den blir slept nordover i Trøndelag til Kyrøyan der den skal fylles med laks. Aquatraz 4 skal etter planen leveres i desember. Midt-Norsk Havbruk… Les mer »Aquatraz andre generasjon sjøsettes