Oppdrettsanlegg for bærekraftig havbruk

Økt tetthet i Aquatraz

Økt tetthet og samtidig god velferd vil gi semi-lukkede anlegg en konkurransefordel: Resultater fra drift av Aquatraz viser at tettheten kan økes uten at det er registrert negative konsekvenser for vannkvaliteten eller fiskevelferden som følge av dette.

Les mer »
Aquatraz G3. Semi lukket oppdrettsanlegg beskytter mot lakselus

Tredje generasjon Aquatraz

Aquatraz #4 G3 forlot Fosen Yard, 24/4 for slep til Midt-Norsk sin lokalitet Kipholman i Nærøy kommune. På grunn av de gode effektene av vannutskiftningssystemet har denne har fått totalt

Les mer »
Aquatraz G2, semi-lukket merd

Aquatraz andre generasjon sjøsettes

Aquatraz beskytter mot rømming, gir bedre fiskehelse og tryggere arbeidsforhold Aquatraz G2. Foto: Steinar Johansen/MNH Aquatraz G2 sjøsettes Den 10. oktober 2019 ble den første merden i andre generasjon Aquatraz,

Les mer »
AquantumLeap1

Seabased closed containment systems

Seabased closedcontainment systems A few weeks before election day in Canada, Justin Trudeau’s Liberal party expressed: “In British Columbia, we will work with the province to develop a responsible plan

Les mer »
Aquatraz G1

Lusa «rømmer» fra Aquatraz

Steingrim Holm og Alf Reidar Sandstad får tilnavnet “luseknekkerne” av Adresseavisens journalist. Bakgrunnen for tilnavnet er at Aquatraz har holdt lusa ute, og det har ikke vært behov for avlusing. Holm er ikke i tvil om at det er utformingen av Aquatraz som er årsaken til at det ikke har vært behov for avlusing. I de tradisjonelle merdene ved siden av Aquatraz har situasjonen vært en annen.

Les mer »
Aquatraz G2

FHF om Aquatraz og lakselus

FHF om Aquatraz og lakselus FHF, Fiskeri- og Havbruksnæringen Forskningsfinansiering, besøkte Aquatraz G1 på Midt-Norsk Havbruk sin lokalitet i Eiterfjorden. De konkluderer at Aquatraz, ved hjelp av luseskjørt i stål

Les mer »
AquatrazForste

Den første Aquatraz merden

Den første Aquatraz-merden 28. april 2017 mottok Midt-Norsk Havbruk 4 utviklingskonsesjoner for å utvikle Aquatraz med Seafarming Systems til en kommersiell merd. I januar 2018 ble Fosen Yard tildelt byggekontrakt

Les mer »

Seafarming Systems AS
Camilla Colletts gate 6
4020 Stavanger
org.nr. 987286350

© Seafarming Systems AS

Personvernerklæring