Tredje generasjon Aquatraz
Tredje generasjon Aquatraz

Fredag 24/4 forlot Aquatraz #4 G3 Fosen Yard, for slep til Midt-Norsk sin lokalitet Kipholman i Nærøy kommune. På grunn av de gode effektene av vannutskiftningssystemet har denne har fått totalt 1…

Lukkede anlegg gir gode resultater
Lukkede anlegg gir gode resultater

Arve Nilsen ved Veterinærinstituttet har i sitt doktorgradsarbeid dokumentert fiskehelse og fiskevelferd i lukkede anlegg i sjø. Resultatene stemmer godt med erfaringene etter omlag ett års drift i…

Aquatraz andre generasjon sjøsettes
Aquatraz andre generasjon sjøsettes

Aquatraz G2. Foto: MNH/Steinar Johansen Den 10. oktober ble den første merden i andre generasjon Aquatraz, G2, sjøsatt fra Fosen Yard. Dette er den tredje Aquatraz i rekken, Aquatraz 3. Midt-Nors…

Seabased closed containment systems
Seabased closed containment systems

A couple of weeks before election day in Canada, Justin Trudeau’s Liberal party expressed: “In British Columbia, we will work with the province to develop a responsible plan to transition from open …

Lusa “rømmer” fra Aquatraz
Lusa “rømmer” fra Aquatraz

Artikkel i Adresseavisen 2. oktober 2019 Steingrim Holm og Alf Reidar Sandstad får tilnavnet “luseknekkerne” av Adresseavisens journalist. Bakgrunnen for tilnavnet er at Aquatraz har holdt lu…

FHF om Aquatraz og lusepåslag
FHF om Aquatraz og lusepåslag

FHF, Fiskeri- og Havbruksnæringen Forskningsfinansiering, besøkte Aquatraz G1 på Midt-Norsk Havbruk sin lokasjon i Eiterfjorden. De konkluderer at Aquatraz, ved hjelp av luseskjørt i stål og str…

Første levering fra Aquatraz
Første levering fra Aquatraz

https://youtu.be/PeuTp8l7l_4 Aquatraz leverer fisk for første gang. Første levering fra Aquatraz I mai 2019 var det endelig klart for første levering av fisk fra Aquatraz. Kort fortalt gikk a…

Den første Aquatraz
Den første Aquatraz

28. april 2017 mottok Midt-Norsk Havbruk 4 utviklingskonsesjoner for å utvikle Aquatraz med Seafarming Systems til en kommersiell merd. I januar 2018 ble Fosen Yard tildelt byggekontrakt på 4 Aquatr…

Aquantum Leap – lukket oppdrettsanlegg
Aquantum Leap – lukket oppdrettsanlegg

Dette er en revolusjon som kan endre hele næringen, hevder oppfinneren Alf Reidar Sandstad i Seafarming Systems. Konseptet bærer navnet «Aquantum Leap» og er todelt. Først et lukket oppdrettsa…