Hopp til innholdet

06/05/2022

Kostnaden av lukket oppdrettsteknologi av Menon Economics

«Vi finner at lukkede produksjonsteknologier i større grad ser ut til å være økonomisk konkurransedyktig med åpne løsninger enn de har vært for få år siden. Mens lukket teknologi har noe høyere investerings- og driftskostnader, er det samtidig rom for store besparelser knyttet til redusert behov for lusebehandling.

Les mer »

21/02/2022

Resultatene viser at sammenlignet med kontrollmerden (KTR) har  Aquatraz:

  • lavere totale produksjonskostnader (inkl avskrivninger)
  • høyere salgspris
  • større fortjenestemargin
  • ingen avlusing (mot 5 i KTR)
  • lavere dødelighet.
 

31/03/2021

«Vi finner at lukkede produksjonsteknologier i større grad ser ut til å være økonomisk konkurransedyktig med åpne løsninger enn de har vært for få år siden. Mens lukket teknologi har noe høyere investerings- og driftskostnader, er det samtidig rom for store besparelser knyttet til redusert behov for lusebehandling.

Les mer »

24/04/2020

«De to første generasjonene, Aquatraz G1 & G2, har fungert svært godt teknisk. De biologiske resultatene har vært gode, med reduksjon i lusepåslag i forhold til konvensjonelle merder med luseskjørt. Med nye G3 tar vi det et stort steg videre med hensyn til beskyttelse mot lakselus.» Steingrim Holm, Midt-Norsk Havbruk.

Les mer »

24/04/2020

Arve Nilsen ved Veterinærinstituttet har i sitt doktorgradsarbeid dokumentert fiskehelse og fiskevelferd i lukkede oppdrettsanlegg i sjø. Vi anbefaler Veterinærinstituttets artikkel på forskning.no (28.10 2019). Arve Nilsen: «Oppdrett av atlantisk laks (Salmo salar) i lukkede merder – forekomst av lakselus, vekst, dødelighet og fiskevelferd.» Doktoravhandling ved NMBU Veterinærhøgskolen, september 2019.

Les mer »

24/04/2020

Den 10. oktober 2019 ble den første merden i andre generasjon Aquatraz, G2, sjøsatt fra Fosen Yard. Dette er den tredje Aquatraz i rekken. Midt-Norsk Havbruk (MNH) overtar merden  og den blir slept nordover i Trøndelag til Kyrøyan der den skal fylles med laks. Aquatraz 4 (G3) skal etter planen leveres i desember 2019

Midt-Norsk Havbruk overtar andre generasjon Aquatraz. (ilaks.no)

Les mer »

44/10/2019

A few weeks before election day in Canada, Justin Trudeau’s Liberal party expressed: “In British Columbia, we will work with the province to develop a responsible plan to transition from open net-pen salmon farming in coastal waters to closed containment systems by 2025”.

Les mer »

03/10/2019

Steingrim Holm og Alf Reidar Sandstad får tilnavnet “luseknekkerne” av Adresseavisens journalist. Bakgrunnen for tilnavnet er at Aquatraz har holdt lusa ute, og det har ikke vært behov for avlusing. Holm er ikke i tvil om at det er utformingen av Aquatraz som er årsaken til at det ikke har vært behov for avlusing. I de tradisjonelle merdene ved siden av Aquatraz har situasjonen vært en annen.

Les mer »

24/04/2020

28. april 2017 mottok Midt-Norsk Havbruk 4 utviklingskonsesjoner for å utvikle Aquatraz med Seafarming Systems til en kommersiell merd. I januar 2018 ble Fosen Yard tildelt byggekontrakt på 4 Aquatraz. I Aquatraz 2018 ble den første Aquatraz sjøsatt. Under her er en time lapse video fra byggingen av den aller første Aquatraz ved Fosen Yard.

Les mer »