Aquatraz G2 sjøsettes
Aquatraz G2 sjøsettes

Den 10. oktober sjøsettes Aquatraz 3 fra Fosen Yard. Midt-Norsk Havbruk (MNH) overtar merden og den blir slept nordover i Trøndelag til Kyrøyan der den skal fylles med laks. Aquatraz 4 skal etter …

Seabased closed containment systems
Seabased closed containment systems

A couple of weeks before election day in Canada, Justin Trudeau’s Liberal party expressed: “In British Columbia, we will work with the province to develop a responsible plan to transition from open…

Lusa “rømmer” fra Aquatraz
Lusa “rømmer” fra Aquatraz

Artikkel i Adresseavisen 2. oktober 2019 Steingrim Holm og Alf Reidar Sandstad får tilnavnet “luseknekkerne” av Adresseavisens journalist. Bakgrunnen for tilnavnet er at fisken i Aquatraz ha…

FHF om Aquatraz og lus
FHF om Aquatraz og lus

FHF, Fiskeri- og Havbruksnæringen Forskningsfinansiering, besøkte Aquatraz G1 på Midt-Norsk Havbruk sin lokasjon i Eiterfjorden. De konkluderer at Aquatraz, ved hjelp av luseskjørt i stål og str…

Den første Aquatraz
Den første Aquatraz

28. april 2017 mottok Midt-Norsk Havbruk 4 utviklingskonsesjoner for å utvikle Aquatraz med Seafarming Systems til en kommersiell merd. I januar 2018 ble Fosen Yard tildelt byggekontrakt på 4 Aquatr…

Aquantum Leap
Aquantum Leap

Dette er en revolusjon som kan endre hele næringen, hevder oppfinneren Alf Reidar Sandstad i Seafarming Systems. Konseptet bærer navnet «Aquantum Leap» og er todelt. Først et lukket anlegg fo…