Den første Aquatraz

28. april 2017 mottok Midt-Norsk Havbruk 4 utviklingskonsesjoner for å utvikle Aquatraz med Seafarming Systems til en kommersiell merd. I januar 2018 ble Fosen Yard tildelt byggekontrakt på 4 Aquatraz. I Aquatraz 2018 ble den første Aquatraz sjøsatt. Under her er en time lapse video fra byggingen av den aller første Aquatraz ved Fosen Yard.
Fra Fosen Yard ble Aquatraz 1 og etterhvert Aquatraz 2 slept til Eiterfjorden der det ble satt ut fisk i merder. Følg Aquatraz fra modelltester til første utsett av fisk i godstolen under. Få en god introduksjon til Aquatraz teknologien fra nøkkelpersonell i Seafarming Systems og Midt-Norsk Havbruk.