Skip to content

Seafarming Systems delivers closed fish farming systems that enables sustainable growth in salmon production.

Salmon and seafood are good and sustainable sources to proteins. Increasing the production of seafood contributes to to achieving UN’s sustainability goals. Seafarming Systems develops and delivers fish cages that allows for a significant growth in production in a sustainable manner taking care of the environment. 

What does sustainability mean for Seafarming Systems' cages?

All SFS cages are produced in steel, a durable material that can be recycled. With a good surface protection system the life time of a cage is 20 years. After 20 year, the coating system can be replaced and the cage can last 10-15 years longer. Cages in steel protect the fish from escaping. 

Our cages have water-tight walls or are completely closed. The water circulating through the cages is lifted from the depth, protecting against sea lice and other pathogens that typically exists in the upper water layers. Salmon that are not subjected to delousing have better welfare.

Most of our cages keeps the fish thriving with abundant water exchange and SFS have several patents covering our water exchange solutions with low energy consumption. 

All our cages of a certain size have a lifting system ensuring that each cage can be lifted out of water on site to be cleaned, dried, disinfected, maintained and moved without any need for lifting vessels. 

Our steel cages also provides a good working environment and increased safety for personnel. The stabile steel plattforms have wide walk ways and rails on both sides. The cages have more automation and less heavy lifting, and the need for support vessels are reduced. 

In the closed cage sludge is collected to protect the sea bottom.

Our cages have a low steel weight per kg produced salmon ratio and low energy consumption. For the cages to be truly sustainable and enable the shift from conventional technology to to more sustainable technology, the cages also need to be competitive compared with conventional net pens. Aquatraz have documented significantly higher margins, and lower production cost compared to conventional control cages, investment included. 

Fiskevelferd

Som ved annet dyrehold bør dyrenes velferd settes i sentrum. SFS sine merder beskytter mot lakselus og andre uønskede organimser 

Energi

Lavest mulig energiforbruk er et mål i seg selv. Derfor har vi utviklet merder og metoder for vannutskiftning som bruker minimalt med energi, eller ingen ekstra energi i det hele tatt. Dette gjelder spesielt for merdene som kun baserer seg på vanngjennomstrøming. Flytende RAS vil naturlig nok forbruke noe energi, men betydelig mindre enn landbasert RAS.

Miljø

Merdene løser ikke bare luseproblemet for fisken i merden, men bidrar til å beskytte villfisken og annen oppdrettsfrisk i nærheten. Når en viss andel av lakseproduksjonen har flyttet over i merder som beskytter mot rømming og lakselus vil villfisken være beskyttet fra de negative effektene av oppsrettslaks. Merder med slamoppsamling vil beskytte havbunnen mot forurensning fra avføring og forrester. 

Økonomi

Bærekraftige løsninger inkluderer også lønnsomhet. Skal vi oppnå vekst og bærekraftig produksjon av laks må det være lønnsomt. SFS sine merder har en høyere investeringskostnad enn dagens konvensjonelle merder, men reduksjonene i produksjonskostnadene mer enn veier opp for de økte investeringene og sikrer konkurransedyktige  merder. 

HMS

Merdene beskytter ikke bare naturen og fisken, men gir også et betydelig bedre og sikrere miljø for menneskene som jobber der. 

Materialer og levetid

SFS sine merder produseres i stål fordi det i vår mening er det mest egnede materialet. Levetiden på en stålmerd med god overflatebeskyttelse er minst 20 år. Etter 20 år trenger man kun å erstatte overflatebeskyttelsen for å utvide levetiden med 10-15 år. Stålet kan resirkuleres. 

For more information please contact:

Alf Reidar Sandstad
CEO
+47 41 55 73 05 moc.s1721348705metsy1721348705sgnim1721348705rafae1721348705s@sra1721348705