Hopp til innholdet

Lukkede oppdrettsanlegg
gir gode resultater

Arve Nilsen ved Veterinærinstituttet har i sitt doktorgradsarbeid dokumentert fiskehelse og fiskevelferd i lukkede oppdrettsanlegg i sjø. Vi anbefaler Veterinærinstituttets artikkel på forskning.no (28.10 2019). Arve Nilsen: «Oppdrett av atlantisk laks (Salmo salar) i lukkede merder – forekomst av lakselus, vekst, dødelighet og fiskevelferd.» Doktoravhandling ved NMBU Veterinærhøgskolen, september 2019. 

Lukkede oppdrettsanlegg
gir gode resultater

Arve Nilsen ved Veterinærinstituttet har i sitt doktorgradsarbeid dokumentert fiskehelse og fiskevelferd i lukkede oppdrettsanlegg i sjø. Vi anbefaler Veterinærinstituttets artikkel på forskning.no (28.10 2019). Arve Nilsen: «Oppdrett av atlantisk laks (Salmo salar) i lukkede merder – forekomst av lakselus, vekst, dødelighet og fiskevelferd.» Doktoravhandling ved NMBU Veterinærhøgskolen, september 2019. 

Lukkede oppdrettsanlegg beskytter mot lakselus

Nilsen, som har kartlagt forekomst av lakselus på fisk i åpne og lukkede merder i en tre-års periode, forteller at resultatene viser at det ikke kommer lakselus inn i de lukkede merdene når vannet hentes fra 25 meters dyp, selv uten noen form for filtrering eller desinfeksjon. Nilsen forteller at de har kartlagt lakselus i 5 år i studiene bak graden og 7 år totalt per dags dato. Resultatene stammer fra forsøk i oppdrettsanlegg tilknyttet AkvaFuture AS, ikke Seafarming Systems. Resultatene stemmer allikevel godt med erfaringene etter ett års drift i Aquatraz. I tillegg til luseskjørt i stål benytter Aquatraz strømsettere som henter store mengder vann fra dype lusefrie vannsjikt og sirkulerer vannet i merden. 

– Vi tilførte også moderate mengder lakselus på fisken i de lukkede merdene. Disse forsøkene viste at det ikke skjedde noen reproduksjon av lus, og lusetallet ble gradvis redusert uten noe behov for behandling. Ettersom vannet i merdene skiftes ut 12 til 16 ganger i døgnet, får lusa minimale sjanser til å rekke dette. Derfor blir det svært liten sjanse for formering av lus inne i slike anlegg, forklarer Nilsen.

Aquatraz er en semi-lukket merd, men på grunn av effekten av strømsetterne som løfter vannet fra større dyp oppnår vi gode resultater mot lakselus. Det patentsøkte sirkulasjonssystemet gir også høy vannutskifting hvor alt vannet i de øverste 8 metrene byttes ut ca 10 ganger i timen.

Lukkede oppdrettsanlegg gir økt tilvekst

Foruten å vise at lukkede merder gir effektiv beskyttelse mot lakselus, beskriver studien vekst og dødelighet hos fisken og vannkvalitet i slike lukkede merdsystem.

– I lukkede merder kan man regulere vannhastigheten, forteller Nilsen. Vi vet fra andre forsøk at mosjon er godt for laks og satte opp et forsøk med to forskjellige vannhastigheter: lav fart som er 6–9 centimeter/sekund og moderat fart som er 20–21 centimeter/sekund. Ved å øke hastigheten på vannet moderat fikk fisken en tydelig økt veksthastighet, samtidig som fisken fikk mer muskelmasse og økt kondisjonsfaktor.

Hastigheten i Aquatraz kan også reguleres og så langt har man valgt å installere strømsettere som kan gi en hastighet på inntil ca 30 cm/s. Resultatene fra produksjon i første generasjon Aquatraz viser også at laksen får jevnere innfarging, god tilvekst, og høyere andel superior kvalitet.

Nilsen forteller at produksjonsdata fra forsøkene viser at det er mulig å drive lukkede oppdrettsanlegg med lav dødelighet og godt merdmiljø fra man setter ut unglaks, som kalles smolt og fram til slakteklar fisk.

Seafarming Systems utvikler også helt lukkede merdsystemer som Aquasafe og Aquantum Leap.

God gjennomstrømning av vann fra dypet og tilstrekkelig strømningshastighet for å gi laksen god trim er avgjørende for de gode resultatene.

Aquatraz G3, Foto: Steinar Johansen/MNH