Hopp til innholdet
IMG_20191003_074940
Artikkel i Adresseavisen 3. oktober 2019

Steingrim Holm og Alf Reidar Sandstad får tilnavnet “luseknekkerne” av Adresseavisens journalist. Bakgrunnen for tilnavnet er at Aquatraz har holdt lusa ute, og det har ikke vært behov for avlusing. Holm er ikke i tvil om at det er utformingen av Aquatraz som er årsaken til at det ikke har vært behov for avlusing. I de tradisjonelle merdene ved siden av Aquatraz har situasjonen vært en annen.

Å løse problematikken med lusa er en viktig grunn til at Aquatraz er en del av ordningen med utviklingskonsesjoner. Men Aquatraz gir flere positive effekter. I tillegg til bedre fiskevelferd gir den stabile, hev- og senkbare, stålkonstruksjonen et tryggere og bedre arbeidsmiljø for røkterne. Aquatraz har fått dispensasjon til å ha inntil 400.000 fisk per merd og en tetthet på 45 kg/m³. På tross av høyere tetthet har det vært lav dødelighet og flere fisk av superior kvalitet i den første generasjonen fisk fra Aquatraz.

Intervjuet med Adresseavisen ble gjennomført på Fosen Yard 2 i oktober 2019, der Aquatraz #3 fra andre generasjon ferdigstilles i disse dager.

Abonnenter kan lese artikkelen på adresseavisen.no