Lusa “rømmer” fra Aquatraz

Artikkel i Adresseavisen 2. oktober 2019

Steingrim Holm og Alf Reidar Sandstad får tilnavnet “luseknekkerne” av Adresseavisens journalist. Bakgrunnen for tilnavnet er at fisken i Aquatraz har hatt svært lite lus, og det har ikke vært behov for avlusing. Holm er ikke i tvil om at det er utformingen av Aquatraz som er årsaken til at det ikke har vært behov for avlusing. I de tradisjonelle merdene ved siden av Aquatraz har situasjonen vært en annen.

Å løse problematikken med lakselus er en viktig grunn til at Aquatraz er en del av ordningen med utviklingskonsesjoner. Men Aquatraz gir flere positive effekter. I tillegg til bedre fiskevelferd gir den stabile, hev- og senkbare, stålkonstruksjonen et tryggere og bedre arbeidsmiljø for røkterne. Aquatraz har fått dispensasjon til å ha inntil 400.000 fisk per merd og en tetthet på 45 kg/m³. På tross av høyere tetthet har det vært lav dødelighet og flere fisk av god kvalitet i den første generasjonen fisk fra Aquatraz.

Les mer om Aquatraz her

Intervjuet med Adresseavisen ble gjennomført på Fosen Yard 2 i oktober 2019, der Aquatraz 3 fra andre generasjon ferdigstilles i disse dager.