Aquatraz G1. Foto Steinar Johansen/MNH

Ved å utnytte teknologikompetanse fra olje og gass utvikler Seafarming Systems flytende semi-/lukkede oppdrettsanlegg i stål for bærekraftig vekst i sjømatproduksjon.

Bærekraftig vekst i sjømatproduksjon

Laks og sjømat er gode kilder til proteiner. Sjømat Norge har ambisjoner om at sjømat skal bidra til å øke verdens matvareproduksjon og være Norges viktigste bidrag til å nå FN’s bærekraftsmål. Seafarming Systems utvikler oppdrettsanlegg som kan mangedoble lakseoppdrett i sjø på bærekraftig vis, ved å utnytte Norges naturgitte fordeler – fjordene våre. Seafarming Systems første kommersielle merd, den semi-lukkede merden Aquatraz, forhindrer rømming, beskytter mot lakselus og gir laksen et godt vannmiljø. Merder i stål gir stabile plattformer som igjen gir tryggere arbeidsplasser, der tidligere tunge manuelle oppgaver automatiseres. Når laksen beskyttes mot lakselus og rømming, kan produksjonen i sjø økes betraktelig uten at det går på bekostning av miljø. Med økt produksjon langs kysten øker behovet for å samle opp slammet. Seafarming Systems utvikler derfor også helt lukkede merdløsninger som Aquantum Leap og Aquasafe med slamoppsamling. 

Aquatraz G3. Foto Steinar Johansen/MNH

Storskala produksjon

I 2012 kom SINTEF rapporten: “Verdiskaping basert på produktive hav i 2050”. Den peker på et potensiale for å femdoble produksjonen av laks og ørret fra 2010 til 2050. For å realisere dette potensialet må miljøutfordringene i næringen løses. Seafarming Systems utvikler ulik merdteknologi som ikke bare løser miljøutfordringene, men også fasiliterer storskala produksjon. Ved å bygge 10 stk Aquantum Leap anlegg i året kan vi doble sjømatproduksjonen på 10 år. Med et volum på 500.000 m3 vil samle opp så mye slam muliggjør det en reell sirkulærøkonomi der ressursene i fiskslammet gjenvinnes, som gjødsel eller biogass. For utviklingsprosjektet er det inngått et samarbeid med Skretting, ScanshipIVAR, HØST og Bellona for å gjenvinne fiskeslammet fra Aquantum Leap.

Teknologikompetanse

Seafarming Systems har røtter tilbake til 1995 da grunnleggeren, Alf Reidar Sandstad erfarte problemene med bruk av nøter i jobben som røkter, og idéen om Aquatraz ble født. 5 år med sivilingeniørutdannelse ved NTNU, etterfulgt av mange år med design av offshore plattformer og oppfølging ved verft i Kina, var nødvendig før ideen kunne realiseres. Fra disse erfaringene er det håndplukket et nettverk sterk og relevant teknologikompetanse som Seafarming Systems i dag utnytter for å realisere lukkede og semi-lukkede merder i stål. Konkurransedyktig merdteknologi som kan løse miljøutfordringene i havbruksnæring og utnytte Norges naturgitte konkurransefortrinn – fjordene våre. 

Aquatraz G2. Foto Steinar Johansen/MNH

Noen av våre partnere

Midt-Norsk Havbruk mottok i 2017 fire utviklingskonsesjoner for å utvikle Aquatraz i samarbeid med Seafarming Systems
Skretting, Spring Innovation og Seafarming Systems er samarbeidpartnere på Aquantum Leap prosjektet.
Cefront har viktig spisskompetanse på stålstrukturer og hydrodynamikk.
Aquastructures bistår med analyse og sertifisering.
Focus Engineering har lang erfaring fra offshore olje og gass, og bidrar med detail design.
Focus Construction er et norsk fabrikasjonsselskap med hovedkontor i Tønsberg og produksjonsfasiliteter i Vietnam.
Fosen Yard har bygget de fire første Aquatraz-merdene i utviklingsprosjeketet.
DNV sertifiserer oppdrettsmerdene etter gjeldende krav og regler