Nyheter

Oppdrettsanlegg for bærekraftig havbruk

Økt tetthet i Aquatraz

Økt tetthet og samtidig god velferd vil gi semi-lukkede anlegg en konkurransefordel: Resultater fra drift av Aquatraz viser at tettheten kan økes uten at det er registrert negative konsekvenser for vannkvaliteten eller fiskevelferden som følge av dette.

Aquatraz G3. Semi lukket oppdrettsanlegg beskytter mot lakselus

Tredje generasjon Aquatraz

Aquatraz #4 G3 forlot Fosen Yard, 24/4 for slep til Midt-Norsk sin lokalitet Kipholman i Nærøy kommune. På grunn av de gode effektene av vannutskiftningssystemet har denne har fått totalt 18 meter luseskjørt. Les mer på Aquatraz sin side.

Aquantum Leap lukket oppdrettsanlegg

Lukkede oppdrettsanlegg gir gode resultater

Arve Nilsen ved Veterinærinstituttet har i sitt doktorgradsarbeid dokumentert fiskehelse og fiskevelferd i lukkede anlegg i sjø. Resultatene stemmer godt med erfaringene etter omlag ett års drift i Aquatraz.

Aquatraz G2, semi-lukket merd

Aquatraz andre generasjon sjøsettes

Aquatraz beskytter mot rømming, gir bedre fiskehelse og tryggere arbeidsforhold Aquatraz G2. Foto: Steinar Johansen/MNH Aquatraz G2 sjøsettes Den 10. oktober 2019 ble den første merden i andre generasjon Aquatraz, G2, sjøsatt fra Fosen Yard. Dette er den tredje Aquatraz i rekken. Midt-Norsk Havbruk (MNH) overtar merden  og den blir slept nordover i Trøndelag til Kyrøyan der den skal fylles med laks. Aquatraz 4 (G3) skal etter planen leveres i desember 2019 Midt-Norsk Havbruk overtar andre generasjon Aquatraz. (ilaks.no 10.10.2019) Samarbeidet mellom Seafarming Systems og Midt-Norsk Havbruk har vært veldig konstruktivt. Jeg har store forventninger til at utviklingsprosjektet vil nå… Les mer »Aquatraz andre generasjon sjøsettes

AquantumLeap1

Seabased closed containment systems

Seabased closedcontainment systems A few weeks before election day in Canada, Justin Trudeau’s Liberal party expressed: “In British Columbia, we will work with the province to develop a responsible plan to transition from open net-pen salmon farming in coastal waters to closed containment systems by 2025”. The British Columbia Salmon farmers Association calls the plan «destructive» and «careless» in a press release. “What’s more, while closed-containment salmon farming has been successful at a smaller scale – and research continue – no-one in the world has successfully raised a large number of salmon in a commercial-scale land or sea based closed… Les mer »Seabased closed containment systems

Aquatraz G1

Lusa «rømmer» fra Aquatraz

Steingrim Holm og Alf Reidar Sandstad får tilnavnet “luseknekkerne” av Adresseavisens journalist. Bakgrunnen for tilnavnet er at Aquatraz har holdt lusa ute, og det har ikke vært behov for avlusing. Holm er ikke i tvil om at det er utformingen av Aquatraz som er årsaken til at det ikke har vært behov for avlusing. I de tradisjonelle merdene ved siden av Aquatraz har situasjonen vært en annen.

Aquatraz G2

FHF om Aquatraz og lakselus

FHF om Aquatraz og lakselus FHF, Fiskeri- og Havbruksnæringen Forskningsfinansiering, besøkte Aquatraz G1 på Midt-Norsk Havbruk sin lokalitet i Eiterfjorden. De konkluderer at Aquatraz, ved hjelp av luseskjørt i stål og strømsettere som gir vanninntak fra dypere lusefrie vannsjikt, ser ut til å forebygge lusepåslag og beskytte mot lakselus. Hør FHF i deres egne ord i videoen det er linket til under. Videoen er publisert på FHF sine sider på Facebook.

Første levering fra Aquatraz

Første levering fra Aquatraz I mai 2019 var det endelig klart for første levering av fisk fra Aquatraz. Kort fortalt gikk alt bra, både de teknologiske og biologiske resultatene er svært gode. Levering av fisk fra Aquatraz foretas fra bunnen. Dette utnytter fiskens naturlige tendens til å svømme nedover. Løftesystemet løftet merden om lag 9 meter ut av vannet mens fisken ble pumpet direkte over i brønnbåten MS «Namsos» via faste uttakspunkt i bunnen av merden. Det er en skånsom prosess for fisken og fisken forholdt seg rolig under hele operasjonen. Det er også skånsomt for røkterne som ikke trenger… Les mer »Første levering fra Aquatraz

AquatrazForste

Den første Aquatraz merden

Den første Aquatraz-merden 28. april 2017 mottok Midt-Norsk Havbruk 4 utviklingskonsesjoner for å utvikle Aquatraz med Seafarming Systems til en kommersiell merd. I januar 2018 ble Fosen Yard tildelt byggekontrakt på 4 Aquatraz. I Aquatraz 2018 ble den første Aquatraz sjøsatt. Under her er en time lapse video fra byggingen av den aller første Aquatraz ved Fosen Yard.https://youtu.be/QOi1HsPaF78 Fra Fosen Yard ble Aquatraz 1 og etterhvert Aquatraz 2 slept til Eiterfjorden der det ble satt ut fisk i merden. Følg Aquatraz fra modelltester til første utsett av fisk i godstolen under. Få en god introduksjon til merdteknologien Aquatraz fra nøkkelpersonell… Les mer »Den første Aquatraz merden

AquantumLeap1

Aquantum Leap – lukket oppdrettsanlegg

Dette er en revolusjon som kan endre hele oppdrettsnæringen, hevder oppfinneren Alf Reidar Sandstad i Seafarming Systems. Konseptet bærer navnet «Aquantum Leap» og er todelt. Først et lukket oppdrettsanlegg for laksesmolt i sjøen, bestående av seks merder. Deretter, når smolten har vokst litt, skal den over i en merd som er 120 meter i diameter og rommer 500.000 kubikkmeter vann. Denne merden vil, så langt oppfinneren kjenner til, bli verdens største. De utfordrende bølgene– Det handler om å håndtere de store utfordringene innenfor miljø, lakselus og rømninger. Og om å håndtere bølger, sier Sandstad. – Når sjøen blir røff, risikerer… Les mer »Aquantum Leap – lukket oppdrettsanlegg